Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Vrouwen in de georganiseerde sport (2019)

verankering van gendergelijkheid in bondsbeleid; acties en opbrengsten, factsheet 2019/18

Dit factsheet behandelt de vraag in welke mate het streven van sportbonden naar gendergelijkheid verankerd is in hun beleid. Hiervoor zijn data van het project ‘ALL-IN – Towards gender balance’ van de Europese Unie en de Raad van Europa gebruikt.

In Nederland is de vragenlijst ingevuld door 55 sportbonden: 27 olympisch (90%) en 28 niet-olympisch (61%), NOC*NSF en het ministerie van VWS.

De belangrijkste conclusies zijn: hoewel het aandeel vrouwen en mannen in met name de organisatie van de georganiseerde (wedstrijd)sport verre van evenwichtig is, is het streven naar gendergelijkheid nauwelijks verankerd in het beleid van sportbonden.

De meeste aandacht bij het streven naar gendergelijkheid van bonden gaat uit naar het vergroten van het aantal vrouwelijke bestuurders. 

Opvallend is dat het fors achterblijven van het aantal vrouwelijke topcoaches en het voorkomen van gendergerelateerd geweld relatief weinig aandacht krijgen.

De resultaten laten ook zien dat het ontwikkelen van specifiek beleid effectiever is dan afwachten of meer gendergelijkheid zich vanzelf ontwikkelt.

Literatuurverwijzing: Hoeijmakers, R., & Elling, A. (2019). Vrouwen in de georganiseerde sport: verankering van gendergelijkheid in bondsbeleid; acties en opbrengsten, factsheet 2019/18. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving