Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Vrouwen in de sport (1996)

van project naar regulier beleid, aanbevelingen voor beleid naar aanleiding van het project vrouwen in de sport (1992-1995) van Recreatie Rotterdam

In deze brochure wordt een selectief aantal producten en activiteiten beschreven die in de loop van het vier jaar durende project Vrouwen in de Sport zijn ontwikkeld. In hoofdstuk 2 wordt het deelproject stimulering van sportdeelname beschreven. Het deelproject kadervorming volgt in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 beschrijft het deelproject de sociale veiligheid van sportaccommodaties en tenslotte wordt in hoofdstuk 5 het deelproject zelfverdediging aan de orde gesteld. Per deelproject wordt een korte beschrijving gegeven van wat er is bedacht en uitgevoerd en wat de belangrijkste conclusies zijn. In het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 6, wordt een over-all conclusie getrokken. Wat heeft vier jaar werken aan emancipatiebeleid binnen de sport opgeleverd en waar liggen de mogelijkheden voor vrouwen om veilig te sporten, een kaderfunctie te vervullen en weerbaarder te worden? Is het nog nodig om apart aandacht te besteden aan vrouwen en meisjes in sportbeleid?

Literatuurverwijzing: Hoef, A. van de, Schenkeveld, C., Kassels, M., Boogaarts, I., Claassen, K., & Haak, A. (1996). Vrouwen in de sport: van project naar regulier beleid, aanbevelingen voor beleid naar aanleiding van het project vrouwen in de sport (1992-1995) van Recreatie Rotterdam. Rotterdam: Recreatie Rotterdam.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut GS-ROT-0006 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving