Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Vrouwenboksen (2012)

het is gewoon een (mannen)sport, een kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving aan de bokssport en de gevolgen daarvan voor de toegankelijkheid van het Olympisch vrouwenboksen in Nederland

Auteur(s): Jacobien Nagel

Het doel van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in de betekenis die vrouwelijke wedstrijdboksers en direct betrokkenen toekennen aan de bokssport in Nederland en de gevolgen daarvan voor de toegankelijkheid van het olympisch vrouwenboksen. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag: hoe verhouden de betekenissen die vrouwelijke wedstrijdboksers en direct betrokkenen geven aan het olympisch vrouwenboksen zich tot de maatschappelijke discoursen over de sport en wat zijn de consequenties voor de toegankelijkheid van het olympisch vrouwenboksen?

Literatuurverwijzing: Nagel, J. (2012). Vrouwenboksen: het is gewoon een (mannen)sport, een kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving aan de bokssport en de gevolgen daarvan voor de toegankelijkheid van het Olympisch vrouwenboksen in Nederland. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving