Spring naar content
Terug naar de kennisbank

VSK monitor 2015 (2015)

voortgangsrapportage actieplan 'naar een veiliger sportklimaat'

Het programma Naar een veiliger sportklimaat (VSK) ging in 2011 van start. Het programma loopt tot en met 2016. Voor de uitvoering van het programma is € 39 miljoen beschikbaar. De aanpak is zowel gericht op het optreden tegen misstanden (curatief) als het voorkómen van dergelijke misstanden (preventief). In deze VSK Monitor 2015 is de balans opgemaakt van het programma tot nu toe. Daarbij is gekeken naar hetgeen gebeurd is binnen het programma, wie er met het programma bereikt zijn en wat daarvan vooralsnog de betekenis is geweest voor een veilig sociaal klimaat in de Nederlandse sport. Hiervoor is geput uit gegevens die zijn verkregen uit enquêtes onder sportbetrokkenen (sporters, arbiters, bestuurders), bevolkingsonderzoeken, registraties die plaatsvinden binnen het programma zelf, en gesprekken met experts van binnen en buiten het programma.

Literatuurverwijzing: Romijn, D., Kalmthout, J. van, & Breedveld, K. (2015). VSK monitor 2015: voortgangsrapportage actieplan 'naar een veiliger sportklimaat'. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut WNS-TB-0010 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-373 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving