Spring naar content
Terug naar de kennisbank

VSK monitor 2017 (2017)

voortgangsrapportage Actieplan ‘naar een veiliger sportklimaat’

In 2011 ging het programma Naar een veiliger sportklimaat (VSK) van start. Het programma liep oorspronkelijk tot en met 2016, maar is met twee jaar verlengd. Per jaar is voor de uitvoering van het programma ongeveer 7 miljoen euro beschikbaar. Het programma is gericht op de aanpak van zware misstanden enerzijds en het voorkomen van die misstanden anderzijds. Met de verlenging is ook aandacht gekomen voor het borgen van de resultaten die tot dusver zijn behaald. Hiermee beoogt het programma een blijvende bijdrage te hebben aan een plezierige en veilige sportomgeving, ook wanneer het programma in 2018 ten einde komt. In de VSK Monitor 2017 is in drie delen beschreven wat (I) de inspanningen van de sport zijn geweest, (II) op welke wijze het klimaat zich in dezelfde periode heeft ontwikkeld en (III) wat dit mogelijk betekent voor de toekomst. Het programma boekt succes door het thema in het beleid van de deelnemende sportbonden te nestelen. Toch is het te vroeg om te concluderen dat het VSK-programma al in zijn missie is geslaagd. Het is namelijk niet gezegd dat de bestuurders, trainers en arbiters van de toekomst dezelfde ondersteuning als de huidige generatie zullen ontvangen. In het laatste jaar van het VSK-programma zal daarom veel gericht zijn op het tot stand brengen van duurzame ontmoetingen binnen alle lagen van de georganiseerde sport, en daarbuiten. Dit om te voorkomen dat wanneer het actieplan als katalysator na 2018 wegvalt, het thema alleen in beleidsstukken blijft bestaan.

Literatuurverwijzing: Romijn, D., & Kalmthout, J. van (2017). VSK monitor 2017: voortgangsrapportage Actieplan ‘naar een veiliger sportklimaat’. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut WNS-TB-0010 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-503 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving