Spring naar content
Terug naar de kennisbank

VSK tuchtrecht (2015)

geschillenbeslechtiging, tuchtrecht, strafrecht, bemiddeling, mediation, arbitrage en bindend advies in de sport

Op en rond onze sportvelden en sportaccommodaties zijn vele mooie sportmomenten te beleven. Steeds meer mensen gaan sporten. Maar waar mensen met elkaar omgaan, gebeuren helaas ook minder mooie dingen, waardoor ongewenste situaties ontstaan en ook conflicten. Binnen de sport gaat het dan vooral om betrokkenheid van spelers/sporters, coaches, trainers, begeleiders, officials, bestuur(sleden), sportbonden of zelfs supporters en publiek. De beleving is dat niet alle misstanden worden gemeld of geïdentificeerd zodanig dat er ook wat aan gedaan wordt of gedaan kan worden. Deze handreiking is een hulpmiddel om te besluiten tot de juiste vorm van geschillenbeslechting en bevat informatie over de verschillende vormen van geschillenbeslechting.

Literatuurverwijzing: Olfers, M., & Bockom Maas, B. van (2015). VSK tuchtrecht: geschillenbeslechtiging, tuchtrecht, strafrecht, bemiddeling, mediation, arbitrage en bindend advies in de sport. Arnhem: NOC*NSF.

Omschrijving