Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Waadhoeke beweegt mee! (2019)

plezierig sporten, bewegen en spelen in Waadhoeke

Dit sport- en beweegbeleid speelt in op de trends en ontwikkelingen en vervangt het vaak verouderde sportbeleid van de vier fusiegemeenten. Het geeft richting aan hoe de gemeente de komende 10 jaar het sporten en bewegen in Waadhoeke vorm en inhoud wil geven.

Literatuurverwijzing: (2019). Waadhoeke beweegt mee!: plezierig sporten, bewegen en spelen in Waadhoeke. Franeker: Gemeente Waadhoeke.

Omschrijving