Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Waar is JOGG actief? (2024)

de sociaal-economische status van JOGG-buurten in 2023, factsheet 2024/6

JOGG wil zoveel mogelijk 0-19-jarigen bereiken met hun aanpak voor een gezonde leefstijl. Daarbij zetten ze extra in op buurten met een lage sociaaleconomische status (SES).

In deze factsheet wordt het bereik van JOGG beschreven. Ook wordt in kaart gebracht in hoeverre de organisatie actief is in de buurten met een lage SES-WOA-score en hoeveel kinderen en jongeren JOGG daar met hun aanpak bereikt. De SES-WOA-score is een indicator van de welvaart, het opleidingsniveau en de arbeidsmarktdeelname van de huishoudens in een buurt. De onderzoekers maken in deze factsheet ook een vergelijking met het bereik van JOGG in 2022.

Conclusie
JOGG bereikt een groot deel van alle kinderen en jongeren in Nederland. Ten opzichte van 2022 is JOGG voornamelijk gegroeid met hun aanpak in Flevoland.

In buurten met een lage SES-WOA-score bereikt JOGG drie kwart van de kinderen en jongeren. Ook dit bereik is toegenomen: in 2022 was dit nog 72 procent. In lijn met hun ambitie bereikt JOGG hiermee naar verhouding veel kwetsbare kinderen en jongeren.

Literatuurverwijzing: Westerbroek, M, & Schadenberg, B. (2024). Waar is JOGG actief?: de sociaal-economische status van JOGG-buurten in 2023, factsheet 2024/6. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving