Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Waar liggen kansen en uitdagingen? (2021)

de meerwaarde van adviseurs lokale sport

Auteur(s): Peter Nafzger

Adviseurs lokale sport zetten zich in voor een sterke lokale samenwerking. Nu in 344 van de 352 gemeenten lokale sportakkoorden zijn opgesteld, waarin partijen binnen en buiten de sport zelf doelen hebben vastgesteld die aansluiten bij lokale knelpunten en uitdagingen, krijgt de functie van adviseurs lokale sport steeds meer betekenis.

Tegelijkertijd hebben de coronacrisis en het gebrek aan fysieke bijeenkomsten de prioriteiten bij veel gemeenten en sportverenigingen verlegd. Dit artikel, gepubliceerd in het vaktijdschrift Sport, Bestuur en Management van juli 2021, stelt de vraag: wat doen adviseurs lokale sport en welke meerwaarde hebben ze?

Literatuurverwijzing: Nafzger, P. (2021, juli). Waar liggen kansen en uitdagingen?: de meerwaarde van adviseurs lokale sport. Sport, Bestuur en Management 22 (pp. 36-38)

Omschrijving