Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Waarde van sport voor ons welzijn (2024)

Sport en bewegen zijn essentieel voor ons welzijn, maar hun waarde is moeilijk te meten en zichtbaar te maken. Dit vormt een uitdaging voor sportorganisaties, beleidsmakers, wetenschappers en stakeholders die willen leren hoe ze de waarde van sport en bewegen kunnen vergroten en afwegingen moeten maken voor de inzet van (publieke) middelen.

De Brede Welvaart benadering erkent dat welzijn niet alleen wordt bepaald door economische factoren, maar ook door sociale en mentale aspecten. De Wellbeing Valuation Approach (WVA) is een techniek die het welzijn van individuen onderzoekt en in welke mate sport en bewegen hieraan bijdragen. Deze bijdrage kan parallellen tonen met de invloed van inkomen op ons welzijn. Als de impact van sport en bewegen eenmaal bekend is, kan ook worden afgeleid hoeveel inkomen er tegenover zou moeten staan om op hetzelfde niveau van welzijn uit te komen zonder sport en bewegen. En dat helpt de maatschappelijke waarde van sport en bewegen inzichtelijk te maken.

Dit rapport verkent de verschillen tussen bevolkingsgroepen en contexten waarin sport het meest bijdraagt aan de samenleving. Dit rapport definieert ‘welzijn’ als een breed concept dat fysieke, psychologische en sociale aspecten omvat. 

Literatuurverwijzing: Schoemaker, J., Boer, W.I.J. de, Kokolakakis, T., Davies, L., HAN University of Applied Sciences, Manchester Metropolitan University, & Sheffield Hallam University, Sport Industry Research Centre (2024). Waarde van sport voor ons welzijn. Nijmegen: HAN University of Applied Sciences.

Omschrijving