Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Waarden en normen in de sport (1998)

analyse en beleidsperspectief

Dit boek vormt het afsluitende product van het vierjarige onderzoeksprogramma Waarden en Normen in de Sport (WNS). De algemene probleemstelling van dit onderzoeksprogramma luidde: ‘Hoe manifesteren waarden en normen zich in de sport en welke betekenis hebben die voor de sportpraktijk?’ In deelprojecten worden verschillende accenten gelegd. Dit leidt tot uiteenlopende vragen. Welke opvattingen van het begrip ‘waarde’ vinden we in de literatuur? Welke betekenis heeft cultuur en welke culturen herkennen we in de sport? Welke rol spelen normen en waarden in het sportbeleid? Hoe ervaren kinderen spel, competitie en sport? Kijken trainers en bestuurders daar op eenzelfde wijze tegenaan? Wat wordt bedoeld met ‘fair play’ in de sporttheoretische literatuur en in beleidsteksten? Door welke waarden en normen laten mannelijke en vrouwelijke trainers zich leiden? Deze en tal van andere vragen staan centraal in dit boek.

Literatuurverwijzing: Steenbergen, J., Buisman, A., Knop, P. de, & Lucassen, J.M.H. (1998). Waarden en normen in de sport: analyse en beleidsperspectief. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen WNS-0003 Beschikbaar
Mulier instituut WNS-0017 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving