Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Waarom elk kind risicovol zou moeten spelen (2021)

Auteur(s): Anouk Helmer

Vroeger was het vrij normaal dat kinderen zich bezighielden met activiteiten als in bomen klimmen, op geheime plekken spelen of het bouwen van hutten in de bosjes. Tegenwoordig zijn de mogelijkheden daarvoor voor kinderen veel beperkter. Zij spelen steeds minder buiten. En áls kinderen buitenspelen, staan ze meestal onder toezicht van volwassenen. De focus werd de afgelopen decennia steeds meer gelegd op veiligheid en bescherming. Door ouders zelf, maar bijvoorbeeld ook op scholen. Met als resultaat: intensiever toezicht, strakkere regelgeving en strenge eisen aan speelplekken. Kinderen kregen steeds minder ruimte om vrij te spelen en te ontdekken. Maar is dat wel zo goed voor de ontwikkeling van een kind? Niet dus, blijkt uit steeds meer onderzoek.

Literatuurverwijzing: Helmer, A. (2021, september). Waarom elk kind risicovol zou moeten spelen. Lichamelijke Opvoeding 109 (pp. 7 - 9)

Omschrijving