Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Waarom vist(e) de jeugd? (2017)

een onderzoek naar redenen van jeugdige sportvissers om te starten en te stoppen met vissen

De populariteit van het vissen onder kinderen en jongeren is de laatste jaren mogelijk dalende. Het aantal jeugdVISpas-houders is gedaald en in de groep jonge vissers tussen 15 en 20 jaar is een dip in deelname en lidmaatschap van hengelsportverenigingen te zien. Deze dalende ledentallen roepen vragen op rondom de motieven van jonge sportvissers. Dit onderzoek laat zien wat de redenen zijn voor jeugdige vissers om te (starten met) vissen en wat voor recent gestopte vissers redenen zijn om te hebben gevist en daarmee te stoppen. Hiermee kan Sportvisserij Nederland haar strategie beter op deze doelgroep toespitsen.

Literatuurverwijzing: Slot-Heijs, J.J., Hoeijmakers, R., & Roest, J. van der (2017). Waarom vist(e) de jeugd?: een onderzoek naar redenen van jeugdige sportvissers om te starten en te stoppen met vissen. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPOR-TB-0012 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-520 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving