Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Wachtlijsten bij sportverenigingen (2015)

factsheet 2015/9

Het werven en behouden van leden houdt veel verenigingsbestuurders bezig. Bij 69 procent van de verenigingsbesturen vormt het een van de belangrijkste aandachtspunten voor de korte termijn. Ook als naar de belangrijkste knelpunten wordt gevraagd, wordt door de meeste verenigingen ‘leden’ als belangrijkste zorg aangemerkt. Die zorgen van verenigingen kennen twee uitersten: aan de ene kant zijn er verenigingen die eigenlijk te weinig leden hebben om te kunnen blijven bestaan. Aan de andere kant zijn er verenigingen met te veel aanmeldingen die wachtlijsten en/of een ledenstop hebben. Deze verenigingen met te veel leden hebben zorgen zoals voldoende kader en faciliteiten om voor alle (nieuwe) leden een goed aanbod te kunnen bieden. In dit factsheet wordt inzicht gegeven in de omvang van de wachtlijstproblematiek en hoe verenigingen hiermee omgaan.

Literatuurverwijzing: Kalmthout, J. van, Poel, H. van der, & Bulsink, A. (2015). Wachtlijsten bij sportverenigingen: factsheet 2015/9. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving