Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Wangedrag in de sport (2023)

vergelijking kernindicator en aangepaste vraagstelling, factsheet 2023/20

Met de kernindicator ‘wangedrag meemaken in de sport’ volgt het Mulier Instituut de mate waarin onder meer sporters en wedstrijdbezoekers wangedrag meemaken in de sport. Voor die indicator is een nieuwe vraagstelling ontwikkeld, waarmee nu voor het eerst onderzoek is gedaan onder een groep Nederlanders. De nieuwe vragen bieden beter inzicht in verschillende aspecten van wangedragingen in de sport.

In het onderzoek zijn zowel de bestaande als de nieuwe vragen gebruikt, zodat vergelijking mogelijk is. De wangedragingen in de vragenlijst lopen uiteen van geweld en intimidatie tot overlast door geluid of alcoholgebruik.

Onderscheid gemaakt tussen slachtoffers en getuigen
De oude vraagstelling maakte geen onderscheid in de manier waarop iemand wangedrag meemaakte: als slachtoffer of als getuige. Voor meer inzicht in deze ervaringen is daar nu apart naar gevraagd. 24 procent geeft aan het afgelopen jaar wangedrag te hebben meegemaakt als slachtoffer en 23 procent als getuige.

Het totale percentage dat wangedrag meemaakte is in de nieuwe vraagstelling (29%) vergelijkbaar met de bestaande vraagstelling (28%). Wel geven veel minder respondenten aan het niet te weten of het niet te willen zeggen (3% vs. 10%). De nieuwe vraagstelling lijkt dus duidelijker te zijn.

Meer zicht op rol waarin iemand wangedag meemaakt
De nieuwe vraagstelling biedt ook zicht op de rol waarin mensen wangedrag in de sport meemaken: bijvoorbeeld als sporter of als toeschouwer. Zo maakte 14 procent van de sporters in de afgelopen twaalf maanden wangedrag mee tijdens het sporten. Ook onder bezoekers van sportwedstrijden was 14 procent slachtoffer van wangedrag.

Ervaringen als getuige minder geschikt voor kernindicator
Getuigenissen van wangedrag kunnen een waardevolle toevoeging zijn, maar vertroebelen ook het beeld van het meemaken van wangedrag. De onderzoekers raden daarom aan om de kernindicator in de toekomst alleen te richten op het zelf meemaken van wangedrag als slachtoffer.

Vraag naar sportcontexten kan vollediger
De nieuwe vraagstelling geeft al meer inzicht in de sportcontext, maar dit kan nog vollediger. Zo blijft onder meer onduidelijk in welk organisatieverband en in welke tak van sport de?wangedragingen plaatsvonden. Om hier een beter beeld van te krijgen zijn extra vragen nodig.

Vragenlijst Nationaal Sportonderzoek
Voor dit onderzoek zijn data verzameld via het Nationaal Sportonderzoek (NSO). De vragen zijn voorgelegd aan een representatieve groep van 2.016 Nederlanders in de leeftijd van 16 t/m 79 jaar. Hiervan kregen 1.009 mensen de oude vragen voorgelegd en 1.007 de aangepaste vragen. Respectievelijk 525 en 493 daarvan waren sporters of sportbezoekers.

Literatuurverwijzing: Cremers, R., Kalmthout, J. van, & Elling, A. (2023). Wangedrag in de sport: vergelijking kernindicator en aangepaste vraagstelling, factsheet 2023/20. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving

 • Jaar:
  2023
 • Plaats:
  Utrecht
 • Uitgever(s):
  Mulier Instituut
 • Collatie:
  14 p. fig.
 • Mediumsoort:
  Factsheet
 • Trefwoord(en):