Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Wat beweegt senioren? (2000)

Sportverenigingen hebben te maken met een terugloop van het ledental. Het aanboren en inlijven van nieuwe doelgroepen, zoals senioren, is een strategie die de betreffende verenigingen kan helpen om het tij te keren. Kennis van de doelgroep is hierbij onontbeerlijk. Dit rapport geeft aan wat senioren beweegt. Hoe kunnen verenigingen hierop inspelen? Wat is daarvoor nodig? Welke organisaties kunnen de verenigingen daarbij helpen? Deze en andere vragen worden beantwoord in dit rapport.

Literatuurverwijzing: Linneman, M., Bakker, F.C., Bosscher, R., Graveland, I., Teng, H.B., & Stichting voor Toegepaste Gerontologie VU (2000). Wat beweegt senioren?. Arnhem: NOC*NSF.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen OUDE-TB-0001 Beschikbaar
Mulier instituut OUDE-TB-0001 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving