Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Wat gebeurt er in het bewegingsonderwijs? (2006)

evaluatieonderzoek naar het leren en het onderwijzen in - vooral - het voortgezet onderwijs

Auteur(s): Edwin Timmers

Dit rapport betreft het EVALO-project waarin onderzoek is gedaan naar het wat, hoe en waarom van het bewegingsonderwijs zoals dat vooral bij VO-coaches in het noorden van het land wordt gegeven. Met behulp van een referentiemodel is geprobeerd zicht te krijgen op proces-, product, gebruikers- en maatschappelijke kwaliteit van het onderwijs. Tevens is op basis van eerder ontwikkelingservaringen gezocht naar het bewijs voor het bestaan van drie praktijkbeelden die een samenhang vertonen tussen de opvatting over ‘leren’ en keuzes en omvang van inhouden, aanpak, wijze van beoordelen en de mate van het professioneel functioneren van coach en sectie. 

Literatuurverwijzing: Timmers, E. (2006). Wat gebeurt er in het bewegingsonderwijs?: evaluatieonderzoek naar het leren en het onderwijzen in - vooral - het voortgezet onderwijs. Groningen: Hanzehogeschool Groningen, Instituut voor Sportstudies.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO LOVO-TB-002 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Omschrijving