Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Wat is het gevolg van verlies op de motivatie van atleten (2013)

Auteur(s): Jeroen Butterman

In de wereld van sport krijgt bijna elke sporter vroeg of laat te maken met verlies. De vraag die centraal staat in deze these is daarom wat het gevolg is van verlies op de motivatie van sporters. Door de tweedeling tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek zal in deze these geprobeerd worden deze dichter bij elkaar te brengen. De theorie die centraal staat is de reversal theorie, deze stelt dat de motivationele-staten van sporters veranderen door situationele veranderingen. Uit de onderzoeken blijkt dat de negatieve impact van verlies op motivatie in hun invloed beperkt kan worden door een functionele attributiestijl en een gevoel van hoge mate van controle. Uit de kwalitatieve onderzoeken blijkt dat autonoombevorderende feedback na verlies helpt om de juiste motivationele staat weer terug te vinden en overwinningen de negatieve motivationele gevolgen van verlies doen vervagen. 

Literatuurverwijzing: Butterman, J. (2013). Wat is het gevolg van verlies op de motivatie van atleten. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Omschrijving