Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Wat is Life Goals waard? (2019)

op zoek naar de meerwaarde van sport voor een kwetsbare doelgroep

In dit rapport is de haalbaarheid voor het sluiten van een Sport Impact Bond voor Life Goals onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat er aanleiding is om aan te nemen dat Life Goals positieve effecten heeft op de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers. Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van sport, de werkzame elementen in de Life Goals methode, en de positieve ontwikkelingen die te zien zijn bij deelnemers leiden tot maatschappelijke effecten.

De belangrijkste effecten voor de gemeente zijn:

  • een verminderd beroep op maatschappelijke opvang;
  • minder bijstandsuitkeringen;
  • afname woonbegeleiding.

De belangrijkste effecten die neerslaan bij de effecten zijn:

  • afname medicijngebruik; 
  • afname beroep op GGZ-psychiaters; 
  • afname van huisartsbezoek.
Literatuurverwijzing: Hooren, R. van, Koster, A., & Vellenga, I. (2019). Wat is Life Goals waard?: op zoek naar de meerwaarde van sport voor een kwetsbare doelgroep. Den Haag: Society impact.

Omschrijving