Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Wat is TPSR en hoe kan ik dit in mijn LO-lessen toepassen? (2018)

Om de leerlingen een motiverend leef- en leerklimaat aan te bieden in onze lessen LO, is het belangrijk dat zij zich als jonge opgroeiende volwassenen goed voelen tijdens de lessen, zowel individueel als in de groep. Pas dan is LO ook een vak dat voorbereidt op de zin om levenslang te blijven bewegen. Daarom is aandacht voor de psychosociale ontwikkeling en het zoeken naar concrete werkvormen om bewuster aan de slag te gaan met het nemen van verantwoordelijkheid bijzonder nuttig. Het is immers voor leerkrachten makkelijker om activiteiten, organisatie-, differentie- en evaluatievormen te bedenken voor doelen binnen fysieke fitheid, het motorisch leerproces (bewegingsgebonden doelen). Net daarom biedt TPSR als model een kapstok om meer gericht insteek te vinden voor de LO-lessen vanuit de persoonsgebonden doelen. Door te groeien in meer verantwoordelijkheid nemen kan elk kind wat meer ‘eigenaar’ worden van het eigen leerproces.

Literatuurverwijzing: Opstoel, K., & Martelaer, K. de (2018, oktober). Wat is TPSR en hoe kan ik dit in mijn LO-lessen toepassen?.

Omschrijving