Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Wat kan bewegingsonderwij sopleveren voor leerlingen? (2021)

Auteur(s): Hiltje Rookmaker

Over bewegingsonderwijs worden vaak discussies gevoerd. Zowel binnen het basis- als het voortgezet onderwijs. Is het noodzakelijk dat er een vakleerkracht is voor beweging, hoeveel uren zijn van belang, welke faciliteiten? Dat soort vragen. Terwijl dat voor bijvoorbeeld wiskunde, natuurkunde, Engels en andere vakken op school toch veel minder het geval is.

Literatuurverwijzing: Rookmaker, H. (2021, oktober). Wat kan bewegingsonderwij sopleveren voor leerlingen?. Lichamelijke Opvoeding 109 (pp. 21 - 24)

Omschrijving