Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Wat kunnen buurtsportcoaches betekenen voor de sportvereniging? (2019)

het Mulier Instituut onderzoekt

Artikel van Janine van Kalmthout van het Mulier Instituut in het vaktijdschrift Sport, Bestuur en Management van februari 2019 over buurtsportcoaches, soms beter bekend als combinatiefunctionaris of beweegmakelaar. In het artikel gaat de auteur in op de doelstellingen en taken van buurtsportcoaches en wat zij kunnen betekenen voor de sportvereniging.

Literatuurverwijzing: Brandsema, A., & Kalmthout, J. van (2019, februari). Wat kunnen buurtsportcoaches betekenen voor de sportvereniging?: het Mulier Instituut onderzoekt. Sport, Bestuur en Management 21 (pp. 14-15)

Omschrijving