Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Wedstrijdvervalsing in de breedtesport (2021)

resultaten enquête in Nederland

De centrale vraag die het rapport beantwoordt, is in hoeverre matchfixing voorkomt, wat de motieven en kenmerken van matchfixing zijn en hoe hierop wordt gereageerd. In de beantwoording van die vraag wordt gokgerelateerde matchfixing onderscheiden van sportgerelateerde (niet-gokgerelateerde) matchfixing. Nagegaan wordt onder meer waar die vormen van matchfixing voorkomen, welke tegenprestaties worden aangeboden, of er sprake is van druk of bedreiging, in hoeverre op voorstellen tot matchfixing wordt ingegaan en hoe hierop wordt gereageerd door sportverenigingen.

Literatuurverwijzing: Bottenburg, M. van, Deelen, I., & Hoeven, S. Van Der (2021). Wedstrijdvervalsing in de breedtesport: resultaten enquête in Nederland. Ghent: Ghent University.

Omschrijving