Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Welke betekenis geven betrokkenen bij een hockeyvereniging aan het gedrag van ouders langs de lijn? (2014)

In dit onderzoek wordt de volgende onderzoeksvraag beantwoord: welke betekenis geven betrokkenen bij een hockeyvereniging aan het gedrag van ouders langs de lijn? Het onderzoek is uitgevoerd op twee hockeyverenigingen. In totaal zijn 41 mensen geïnterviewd middels een semigestructureerd diepte interview, waarvan 30 kinderen en 11 volwassenen. De resultaten zijn ingedeeld in drie concepten van Bourdieu (Jenkins 1992; Pels, 1989): habitus, veld en position taking. Vrijwel alle betrokkenen vinden dat het gedrag van ouders langs de lijn meevalt, toch komt in ieder interview ongewenst gedrag van ouders naar voren. De voornaamste reden hiervan is de (te) hoge verwachtingen van ouders van de prestaties van het kind, wat zich uit in bemoeigedrag met de coach of het spel. Ouders vervullen een voorbeeldfunctie en kunnen met hun gedrag de sfeer beïnvloeden. Wanneer ouders meer verantwoordelijkheid nemen en gewenst gedrag vertonen, kunnen andere mensen worden meegetrokken in het positieve gedrag, wat een gunstige invloed heeft op de sfeer en gedrag van anderen. Het is wenselijk als ouders elkaar aanspreken en waar nodig corrigeren op gedrag, wat nu vooral door bestuursleden gebeurt.

Literatuurverwijzing: Biggelaar, A.L.P. den (2014). Welke betekenis geven betrokkenen bij een hockeyvereniging aan het gedrag van ouders langs de lijn?. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving