Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Welke leerhulp werkt bij wie? (3) (2023)

invloed van leerlingkenmerken opexpliciete en impliciete leeropbrengsten

In deel 2 (LO3, 2020) concludeerden we dat het raadzaam kan zijn om de keuze voor expliciete of impliciete leerhulp af te stemmen op de verbale werkgeheugen capaciteit van leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs. Geldt dit ook voor een andere doelgroep en bij het aanleren van een andere vaardigheid? En hangt dit nog af van de neiging die leerlingen hebben om hun bewegen bewust te sturen? Dat onderzochten we in dit derde deel.

motorisch leren, impliciet leren, expliciet leren, differentiëren

Literatuurverwijzing: Kok, M, Nuij, J, Kal, E., & Kamp, J. van der (2023, januari). Welke leerhulp werkt bij wie? (3): invloed van leerlingkenmerken opexpliciete en impliciete leeropbrengsten. LO Magazine 111 (pp. 33 - 35)

Omschrijving

 • Jaar:
  2023
 • Plaats:
  Zeist
 • Uitgever(s):
  KVLO
 • Mediumsoort:
  Artikel in vaktijdschrift
 • Tijdschrift:
  LO Magazine