Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Welzijn op recept (2014)

handleiding voor de ontwikkeling en invoering van het welzijnsrecept

‘Welzijn op recept’ wil met haar aanpak burgers die klachten hebben en hier geen medische of psychologische behandeling voor nodig hebben, ondersteunen in het behouden en verbeteren van gezondheid en welzijn. Hierbij verwijst de huisarts, of een andere zorgverlener in de huisartsvoorziening, de burger naar een zogenaamd ‘welzijnsarrangement’ van de welzijnsorganisatie. Deze arrangementen bestaan uit interventies die het welbevinden van mensen kunnen verhogen, zoals creatieve activiteiten, vrijwilligerswerk, sport en bewegen of een combinatie hiervan. In deze herziene handleiding wordt de methodiek beschreven voor de invoering in vier fasen: voorbereiding, ontwikkeling, implementatie en evaluatie.

Literatuurverwijzing: Sinnema, H., Smiesing, J., Ruiter, M. de, Vossen, A.P.J.G., Bolier, L., Muntingh, A., & Groot, K. de (2014). Welzijn op recept: handleiding voor de ontwikkeling en invoering van het welzijnsrecept. Utrecht: Trimbos Instituut.

Omschrijving