Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Wereldmeiden (2022)

ervaringen van deelneemsters, MDT’ers en betrokken professionals

Het project Wereldmeiden is onderdeel van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd van ZonMw en betreft een proeftuin, opgezet door Huis voor Beweging. Wereldmeiden wordt uitgevoerd in de provincie Overijssel.

Het doel van het project is dat jonge meiden (14-28 jaar) voor hun maatschappelijke diensttijd (MDT) jonge vluchtelingvrouwen (deelnemers) in de leeftijd van 14 tot 28 jaar begeleiden naar sport- en beweegaanbod.

Wereldmeiden is gestart in het voorjaar van 2019. Het verloop van de eerste periode en groepen, van de start tot juni 2020, is al geëvalueerd door Kennispraktijk.

Dit onderzoek beschrijft aan de hand van de voorlopig verzamelde resultaten het verloop van de projecten uit de tweede ronde en doen enkele aanbevelingen om met de ervaren uitdagingen om te gaan.

Literatuurverwijzing: Anselma, M., Dellas, V., & Elling, A. (2022). Wereldmeiden: ervaringen van deelneemsters, MDT’ers en betrokken professionals. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-836 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving