Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Wereldmeiden (2023)

resultaten seizoen 2021-2023 (subsidieronde 4b), factsheet 2023/18

In het project Wereldmeiden(WM) sporten meiden die al langer in Nederland wonen (‘buddy’s’) gedurende twintig weken met vluchtelingenmeiden met een verblijfstatus (statushouders) die nog maar kort in Nederland wonen (‘deelnemers’).

Dit factsheet beschrijft de resultaten van Wereldmeiden seizoen 2021-2023 (subsidieronde 4b). Wereldmeiden is ontwikkeld door Huis voor Beweging in het kader van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd (MDT) van de Rijksoverheid.

Binnen de MDT krijgen jongeren in Nederland een kans zich persoonlijk te ontwikkelen en hun maatschappelijke betrokkenheid te vergroten. In 2019 is de eerste Wereldmeiden cyclus afgerond.

Tevredenheid over Wereldmeiden
Betrokkenen (deelnemers, buddy’s en professionals) zijn tevreden over Wereldmeiden. Ze zien het als een leuk en waardevol project dat bijdraagt aan een inclusief sportklimaat. Wereldmeiden leert deelnemers welk sportaanbod er in de omgeving is, welke sport bij hen past en hoe ze deelname aan sport kunnen regelen. Vooral voor deelnemers die (nog) niet sporten maakt dit de drempel om te gaan sporten lager.

Veel enthousiasme voor sportcarrousel, wisselende ervaringen met bijeenkomsten
Betrokkenen zijn erg tevreden over de sportcarrousel. Er heerst veel enthousiasme over het gezamenlijk sporten. Deelnemers en buddy’s zien Wereldmeiden als een leuke en gezellige activiteit. Overige bijeenkomsten binnen Wereldmeiden ervaren ze wisselend. Vooral de warming up en matchingsbijeenkomst en de voorbespreking voor buddy’s scoren relatief laag.

Sporten bij vereniging lastiger
Ook over de doorstroom naar sporten bij een vereniging heerst minder tevredenheid. Slechts een klein deel van de deelnemers sport na de carrousel en na Wereldmeiden bij een vereniging. Het is de vraag of sporten bij de vereniging een realistisch en haalbaar onderdeel van Wereldmeiden is. En of deze ‘doelstelling’ in de toekomst niet beter kan worden bijgesteld.

Relatief veel opbrengsten voor deelnemers en professionals
Wereldmeiden brengt voor deelnemers mooie opbrengsten met zich mee. Bijvoorbeeld meer kennis over het Nederlandse sportlandschap en de Nederlandse taal. Voor professionals levert Wereldmeiden vooral meer samenwerkingspartners en een groter netwerk op. Buddy’s leren meer over andere culturen, maar op persoonlijk en professioneel gebied levert Wereldmeiden hen verder weinig op.

Lage respons vragenlijsten
Dit factsheet is gebaseerd op data van Wereldmeiden seizoen 2021-2023, subsidieronde 4b. De data zijn verzameld via vragenlijsten en twee gesprekken. De respons via de vragenlijsten was laag. Het onderzoek is uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van 

Literatuurverwijzing: Gómez Berns, A., Visser, T., & Anselma, M. (2023). Wereldmeiden: resultaten seizoen 2021-2023 (subsidieronde 4b), factsheet 2023/18. Utrecht: Mulier instituut.

Omschrijving

 • Jaar:
  2023
 • Plaats:
  Utrecht
 • Uitgever(s):
  Mulier instituut
 • Collatie:
  31 p. fig. tab.
 • Mediumsoort:
  Factsheet
 • Trefwoord(en):