Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Werken met een methodiek, turnen (4) (2021)

voorbeelden van 'over de kop gaan'

Dit artikel is een vervolg op het artikel “Werken met een methodiek, waarom zou je?” in Lichamelijke Opvoeding magazine 2 (februari 2021), magazine 3 (april 2021), magazine 5 (juni 2021). Hierin worden methodieken behandeld uit het thema Balanceren en Klimmen, en uit ringzwaaien. In dit laatste artikel in de serie turnen volgen voorbeelden van ‘Over de kop gaan’. Een selectie van de toegankelijke vormen voor VO.

Literatuurverwijzing: Klein Lankhorst, G. (2021, september). Werken met een methodiek, turnen (4): voorbeelden van 'over de kop gaan'. Lichamelijke Opvoeding 109 (pp. 34 - 36)

Omschrijving