Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Werken met het omgevingsplan (2019)

onder de Omgevingswet

Auteur(s): Hendrik Faber

Werken met het Omgevingsplan (tweede druk) vormt een praktische handleiding bij het opstellen van een omgevingsplan. Met het beschikbaar komen van de “staalkaarten”, het “nader rapport” naar aanleiding van de adviezen van de Raad van State op de vier AMvB’s, diverse ontwerpen aanvullingswetten (en besluiten) en de Invoeringswet en Invoeringsbesluit biedt dit boek de nodige handvatten om aan de slag te gaan.

Literatuurverwijzing: Faber, H. (2019). Werken met het omgevingsplan: onder de Omgevingswet. Amsterdam: Berghauser Pont Publishing.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen RUIM-0019 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving