Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Werken met ouderen (2020)

aanbod in beeld

Deze factsheet geeft inzicht in het aanbod van kunst, cultuur, sport en beweegactiviteiten voor ouderen.

Literatuurverwijzing: (2020). Werken met ouderen: aanbod in beeld. Den Haag: Sport in de buurt.

Omschrijving