Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Werkgevers van buurtsportcoaches (2018)

ondersteuning voor en door werkgevers, factsheet 2018/14

Met subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn in 2018 een panel van buurtsportcoaches en een panel van buurtsportcoachwerkgevers opgezet. Jaarlijks nemen de buurtsportcoaches en werkgevers deel aan een online vragenlijst over verschillende actuele thema’s. In de zomer van 2018 vonden de eerste peilingen plaats. 133 buurtsportcoaches en 41 werkgevers deden hieraan mee. In dit factsheet zijn de belangrijkste resultaten van de werkgeverspeiling samengevat. Resultaten van de buurtsportcoachpeiling, en meer resultaten van de werkgeverspeiling, zijn in het factsheet ‘Het beroep van de buurtsportcoach’ gepresenteerd.

Literatuurverwijzing: Slot-Heijs, J.J., & Lindert, C. van (2018). Werkgevers van buurtsportcoaches: ondersteuning voor en door werkgevers, factsheet 2018/14. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving