Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Werkwijzen in sport ontwikkelings projecten (1985)

naar een modelmatige aanpak

Auteur(s): Jo Lucassen

Het doel van dit onderzoek is om in overleg met de Stichting Spel en Sport te komen tot een of meer modellen voor de aanpak/werkwijze in ontwikkelingsprojecten (recreatieve) sportbeoefening en Stimulering Sportdeelneming in organisaties.

Opbouw rapport
Hoofdstuk 2 beschrijft een aantal begrippen en kenmerken over het werken in projecten. Hoofdstuk 3 gaat over de ontwikkeling van het werken in projecten bij de Stichting Spel en Sport. Hoofdstuk 4 geeft naast een verdiepende beschrijving ook een beoordeling van de gangbare werkwijzen. Het afsluitende hoofdstuk 5 bevat een aantal resumerende modelgerichte aanbevelingen.

Literatuurverwijzing: Lucassen, J.M.H. (1985). Werkwijzen in sport ontwikkelings projecten: naar een modelmatige aanpak. Amsterdam: Vrije Universiteit.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPBELE-TB-0024 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving