Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Werkzame elementen kader van Kenniscentrum Sport (2018)

Werkzame elementen (WE) wordt door Kenniscentrum Sport gedefinieerd als: bouwstenen voor interventies, gericht op een specifiek thema/problematiek, die een positieve invloed hebben op de doelgroep. De werkzaamheid van deze elementen is afhankelijk van context en implementatie.

In deze notitie spreken we van identificatie van WE in sport- en beweeginterventies. Een interventie wordt hierbij gedefinieerd als: een doelbewuste ingreep om een bepaalde zaak te verbeteren. Het is op meerdere gebieden van toepassing en het hangt sterk af van de context waarin het wordt geplaatst (Ensie, 2018). Deze definitie is gekozen omdat deze niet alleen doelt op erkende interventies maar ook impliceert dat lokale aanpakken, sportprogramma’s etc. onder de term interventie vallen.

Literatuurverwijzing: Willemsen, N., Kooi, M. van der, & Beck, R. (2018). Werkzame elementen kader van Kenniscentrum Sport. Ede: Kenniscentrum Sport.

Omschrijving