Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Werven van ouderen voor een preventief beweegprogramma, hoe doe je dat? (2017)

Succesvol werven van deelnemers voor preventieve beweegprogramma’s is lastig. Hogeschool Leiden onderzocht wat goed en wat minder goed werkt, in nauwe samenwerking met 27 eerstelijns fysio-/oefentherapiepraktijken, TNO en de Hanzehogeschool in Groningen.

Literatuurverwijzing: Eijckelhof, L., Siemonsma, P., Hesselink, A., Verkleij, S.P.J., Lap, M., Hobbelen, H., ... Wely, L. van (2017, november). Werven van ouderen voor een preventief beweegprogramma, hoe doe je dat?. Beweegreden (pp. 30-33)

Omschrijving