Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Wetenschappelijk bewijs leefstijlgeneeskunde (2019)

De directe aanleiding voor deze bundel is de politiek-bestuurlijke behoefte aan zicht op het wetenschappelijk bewijs voor het standpunt dat leefstijlgeneeskunde een belangrijke oplossingsrichting is voor de sterk toenemende ziektelast en zorgkosten. Om dit inzicht te geven, verkent deze bundel het wetenschappelijk bewijs voor de meerwaarde van leefstijlinterventies in de (curatieve) behandeling van diverse ziekten. Dit is bewerkstelligd met medewerking van een brede kring erkende deskundigen en academische opinieleiders, op initiatief van het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde. Deze bundel biedt een breed palet aan goede, relevante en actuele studies die inzicht geven in de bijdrage van leefstijlinterventies aan de (curatieve) behandeling van diverse ziekten. Namens Kenniscentrum Sport heeft Liesbeth Preller een bijdrage geleverd. De bundel is geen systematische review.

Literatuurverwijzing: Molema, H., Erk, M. van, Winkelhof, M. van, Land, K. van 't, & Kiefte-de Jong, J. (2019). Wetenschappelijk bewijs leefstijlgeneeskunde. Den Haag: Lifestyle4health.

Omschrijving