Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Wheelchair mobility skills in youth using a manual wheelchair (2021)

from test to training

Auteur(s): Marleen Sol

Kinderen en jongeren met een beperkte loopfunctie door bijvoorbeeld Cerebrale Parese of Spina Bifida, maken in het dagelijks leven gebruik van een handbewogen rolstoel. In Nederland worden kinderen met een fysieke beperking, zoals bij Cerebrale Parese of Spina Bifida, vanaf het moment van diagnose doorgestuurd naar een kinderrevalidatie team om hun gezondheid en ontwikkeling te ondersteunen en stimuleren. Om hun participatie te bevorderen krijgen veel van deze kinderen al op jonge leeftijd een rolstoel om binnen en/of buitenshuis te gebruiken. Hoewel het oefenen en leren omgaan met hulpmiddelen (bijvoorbeeld een spalk of prothese) een belangrijk onderdeel is van een revalidatiebehandeling, is er in de kinderrevalidatie onvoldoende aandacht voor het zelfstandig leren rijden en manoeuvreren in een rolstoel. Dit moet veranderen, omdat het ontwikkelen van rolstoelvaardigheden de zelfredzaamheid kan vergroten en kinderen/jongeren dan meer mogelijkheden hebben om mee te kunnen doen in de maatschappij. Hierbij kan gedacht worden aan het buiten spelen of zelfstandig naar een vriendje gaan. Om kinderen en jongeren in dit proces te begeleiden en ondersteunen in het belangrijk om de rolstoelvaardigheden van kinderen in kaart te kunnen brengen. Zowel in praktijk als onderzoek is er tot op heden nog nauwelijks aandacht geweest voor het meten en trainen van rolstoelvaardigheid bij kinderen.

Het doel van dit proefschrift is om bij te dragen aan het verbeteren van rolstoelvaardigheid bij kinderen en jongeren in een handbewogen rolstoel. In dit proefschrift willen we 1) valide en betrouwbare meetinstrumenten ontwikkelen om de rolstoelvaardigheid en het zelfvertrouwen in het gebruik van de rolstoel in kaart te brengen; 2) de validiteit bepalen van een activiteiten monitor bij kinderen en jongeren in een rolstoel; 3) evalueren wat de effecten zijn van een combinatie van rolstoelvaardigheidstraining en fitheidstraining op de fysieke activiteit, fitheid, zelfvertrouwen en de rolstoelvaardigheid bij kinderen en jongeren in een handbewogen rolstoel.

Literatuurverwijzing: Sol, M. (2021). Wheelchair mobility skills in youth using a manual wheelchair: from test to training. Utrecht: Marleen Sol.

Omschrijving