Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Whitepaper 65+ in gemeentelijk sportbeleid (2022)

met inspirerende voorbeelden

Onderzoek laat zien dat bij 65-plussers specifieke belemmeringen spelen om mee te doen aan sport- en beweegactiviteiten. Hoe kun je daar als gemeente mee omgaan? Samen met het Mulier Instituut interviewde Kenniscentrum Sport & Bewegen beleidsmedewerkers en uitvoerders bij twaalf gemeenten. Welke drempels ervaren zij? Wat zijn succesfactoren om 65-plussers wél in beweging te krijgen? De opbrengsten van deze interviews vormen, ondersteund door wetenschappelijke kennis, de inhoudelijke basis voor deze whitepaper. De kennis en praktijkvoorbeelden geven inzicht in hoe je als gemeente sport– en beweegdeelname onder 65-plussers kunt bevorderen.

Literatuurverwijzing: Doets, E.L., & Bakker, R. (2022). Whitepaper 65+ in gemeentelijk sportbeleid: met inspirerende voorbeelden. Ede: Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Omschrijving