Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Whitepaper fietsen en lopen: goud in handen (2018)

hoe gaan we kansen benutten in omgevingsvisies en -plannen?

Lopen en fietsen biedt oplossingen voor diverse ruimtelijke uitdagingen en versterkt een integrale kijk op de leefomgeving. Het doel van dit whitepaper is om betrokken professionals van overheden en andere partijen, zoals verkeerskundigen, ruimtelijk ontwerpers, gezondheidsdeskundigen en lokale organisaties actief in het sociale domein, te inspireren en concrete handvatten te bieden.

Literatuurverwijzing: (2018). Whitepaper fietsen en lopen: goud in handen: hoe gaan we kansen benutten in omgevingsvisies en -plannen?. Tour de Force.

Omschrijving