Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Whitepaper Jeugd die arm opgroeit (2021)

feiten en cijfers over hun sport- en beweegdeelname

Dit whitepaper is bedoeld voor uitvoeders van (gemeentelijk) beleid om jeugd die arm opgroeit mee te laten doen met sport- en beweegactiviteiten. Dit whitepaper gaat in op redenen waarom deze jeugd minder vaak deelneemt aan sport- en beweegactiviteiten en hoe je deze kinderen en jongeren toch kunt bereiken en kunt laten ‘meedoen’ aan én door sport en bewegen.

Literatuurverwijzing: Kenniscentrum Sport & Bewegen (2021). Whitepaper Jeugd die arm opgroeit: feiten en cijfers over hun sport- en beweegdeelname. Ede: Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Omschrijving