Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Whitepaper jeugd en overgewicht (2018)

de rol van sport en bewegen

Organisatie(s): Kenniscentrum Sport

Het tegengaan van overgewicht bij kinderen en jongeren is een ingewikkelde uitdaging en staat in alle gemeenten op de agenda. Deze whitepaper biedt gemeenten inspiratie voor een effectieve aanpak, waar sport en bewegen onderdeel van is.

Verschillende partijen kunnen een rol spelen in de verschillende fases van de ketenaanpak overgewicht: overgewicht constateren; vaststellen wat er speelt; samenhang en aanpak bespreken; plan maken en taken verdelen; aan de slag; zorgen dat het blijft werken. Maar hoe zorg je ervoor dat die partijen gezamenlijk bijdragen aan een integrale aanpak? Hoe bereik je de kinderen waar het om gaat? En hoe betrek je hun ouders? Er zijn veel aanpakken, handreikingen en interventies die gemeenten daarbij kunnen inzetten. Het inzetten van een reeds bewezen aanpak loont de moeite. Dit alles lees je in deze whitepaper.

Literatuurverwijzing: Kenniscentrum Sport (2018). Whitepaper jeugd en overgewicht: de rol van sport en bewegen. Ede: Kenniscentrum Sport.

Omschrijving