Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Whitepaper jeugd uit gezinnen met een laag inkomen (2018)

wat werkt om ze te binden en behouden bij sporten en bewegen

Jeugd tussen de 4-12 jaar uit zogenaamde lage SES (sociaal economische status) wijken sporten minder dan het landelijk gemiddelde. Niet meer dan 30% van deze kinderen doen mee in georganiseerde sportactiviteiten. Zij komen minder in aanraking met andere vormen van sport en bewegen. Ook hun ouders sporten niet of minder en er zijn minder faciliteiten om te sporten/bewegen in lage SES wijken, volgens onderzoek van het Mulier instituut (2012). Wat is hier nou aan te doen?

In dit whitepaper staat beschreven hoe de specifieke doelgroep jeugd (4-12 jaar), woonachtig in lage SES wijken is te binden en te behouden bij sport- en beweeginterventies.

Literatuurverwijzing: Willemsen, N., & Beck, R. (2018). Whitepaper jeugd uit gezinnen met een laag inkomen: wat werkt om ze te binden en behouden bij sporten en bewegen. Ede: Kenniscentrum Sport.

Omschrijving