Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Whitepaper Naar een gezonde samenleving voor iedereen (2022)

7 speerpunten - 14 wetenschappers - 32 inzichten - 16 actiepunten

In deze white paper vertellen veertien wetenschappers van de Zuid-Hollandse kennisinstituten over hun onderzoek naar diverse aspecten van gezondheid. Van preventie en overgewicht tot geestelijke gezondheid en chronische ziekten. In het bijzonder richten we ons in deze uitgave op het verkleinen van gezondheidsverschillen in de samenleving.

Over 7 speerpunten zijn interviews gehouden met twee wetenschappers uit verschillende disciplines:
#1 Beleid voor een gezonde samenleving
#2 Inkomensongelijkheid als uitdaging voor een gezonde samenleving
#3 Omgevingsinterventies voor gezondheid en welzijn
#4 Opgroeien van een gezonde generatie
#5 Interventies voor gedragsverandering
#6 AI-technologie voor gezondheidsinterventies op maat
#7 Gezondheidsbevordering voor kwetsbare groepen

Literatuurverwijzing: Universiteit Leiden, TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam, & Medical Delta (2022). Whitepaper Naar een gezonde samenleving voor iedereen: 7 speerpunten - 14 wetenschappers - 32 inzichten - 16 actiepunten. Leiden:

Omschrijving