Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Whitepaper succesvolle inzet van interventies voor 55-plussers (2018)

wat werkt om ouderen in beweging te krijgen en te houden?

Organisatie(s): Kenniscentrum Sport

Steeds meer ouderen blijven tot op hoge leeftijd thuis wonen. Gemeenten zijn vanuit de Wet Publieke Gezondheidszorg verantwoordelijk voor het welzijn van deze burgers.

Er is veel winst te behalen door inactieve mensen meer te laten bewegen. Winst voor:

  • de fysieke gezondheid
  • sociale contacten
  • psychische gezondheid
  • beperken van cognitieve achteruitgang
  • behoud van zelfredzaamheid

 

Daarom is het belangrijk dat gemeenten inzetten op het stimuleren van bewegen door ouderen. Gemeentelijk beleid is er idealiter op gericht mensen die voldoende bewegen zo lang mogelijk in staat te stellen dat zelfstandig te blijven doen. Zowel in en rond huis als bij sportverenigingen, in andere organisatievormen of alleen, door bijvoorbeeld een infrastructuur die stimuleert om veel te lopen en te fietsen. Lukt het mensen niet of niet meer om zelfstandig vorm te geven aan een actieve leefstijl, dan helpen beweeginterventies hen om meer te gaan en te blijven bewegen.

Deze whitepaper focust op interventies voor die 55-plussers die ondersteuning nodig hebben om te gaan en te blijven bewegen, maar de inhoud is ook toepasbaar op ander aanbod.

We bieden hier handvatten om in de wijk of gemeente aan de slag te gaan. De tips zijn bedoeld voor een breed palet aan gemeentelijke beleidsmakers en partijen die met hen samenwerken op het gebied van sport, zorg, en welzijn, zoals het sportservice- of sportbedrijf, sociale wijkteams, gezondheidscentra en thuiszorgorganisaties. Maar zeker ook voor professionals die beleid gericht op (toekomstig) kwetsbare ouderen uitvoeren, zoals buurtsportcoaches, welzijnswerkers, aanbieders van interventies en fysiotherapeuten.

  • We geven informatie over het beweeggedrag van deze doelgroep, en over hun redenen om (niet) te bewegen.
  • We beschrijven welke elementen bijdragen aan de effectiviteit van interventies en aan een goede uitvoering.
  • En we beschrijven in het kort de stappen die je als gemeente kunt zetten om weinig actieve en kwetsbare 55-plussers meer aan het bewegen te krijgen.
Literatuurverwijzing: Kenniscentrum Sport (2018). Whitepaper succesvolle inzet van interventies voor 55-plussers: wat werkt om ouderen in beweging te krijgen en te houden?. Ede: Kenniscentrum Sport.

Omschrijving