Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Whitepaper Verduurzamen: wie is aan zet? (2020)

overzicht in eigendom van sportvastgoed

Auteur(s): Paul Steenbergen

Voordat je je sportaccommodatie gaat verduurzamen, is het belangrijk om helder te hebben bij wie het eigendom van de accommodatie ligt: het clubhuis, het veld, de kleedkamers etc. Alleen dan kun je duidelijke afspraken maken over de investeringen, de risico’s, het onderhoud en het mogelijke financiële voordeel.

We gaan in op de meest gangbare eigendomsverhoudingen die er zijn bij sportvastgoed én hoe je kunt achterhalen wie de eigenaar of eigenaren van het sportvastgoed zijn. Ook geven we voorbeelden van afspraken over verduurzaming tussen eigenaren en gebruikers van sportvastgoed die we tot nu toe zien. We benoemen de aandachtspunten van de verschillende eigendomsverhoudingen, die effect hebben op de businesscase van verduurzamingsmaatregelen. Tot slot hebben we een stappenplan uiteengezet die een leidraad geeft aan partijen die willen verduurzamen in sportvastgoed om afspraken hierover zo goed mogelijk juridisch en financieel te borgen.

De whitepaper is als volgt opgebouwd:

  • Hoofdstuk 1: Soorten eigendomsverhoudingen bij sportvastgoed
  • Hoofdstuk 2: Wie heeft het eigendom van sportvastgoed?
  • Hoofdstuk 3: Impact eigendomsverhoudingen op de businesscase verduurzamingsmaatregelen
  • Hoofdstuk 4: Overige aandachtspunten
  • Hoofdstuk 5: Vastleggen verduurzamingsafspraken
  • Hoofdstuk 6: Stappenplan “Verduurzamen van sportvastgoed: Wie is aan zet?”
  • Hoofdstuk 7: Conclusies en aanbevelingen
Literatuurverwijzing: Steenbergen, P. (2020). Whitepaper Verduurzamen: wie is aan zet?: overzicht in eigendom van sportvastgoed. Ede: Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Omschrijving