Spring naar content
Terug naar de kennisbank

WhoZnext mytylscholen / vso (2008)

eindrapportage, schooljaar 2006/2007

In het schooljaar 2006-2007 zijn op zeven mytylscholen en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs whoZnext-teams aan de slag gegaan om sportactiviteiten te organiseren voor hun medeleerlingen. NISB ondersteunt samen met sportraden en gemeenten deze scholen bij de uitvoering. Dit is het eindverslag. Het is een aanvulling op het halfjaarverslag. In dit verslag worden de resultaten van het gehele schooljaar financieel verantwoord.

Literatuurverwijzing: Groeningen, H. van, & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2008). WhoZnext mytylscholen / vso: eindrapportage, schooljaar 2006/2007. Bennekom: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen NISB-TB-0010 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving