Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Wicked problems and challenging opportunities (2016)

development of integrated public health policies for the prevention of obesity

Auteur(s): Anna Marie Hendriks

In de onderzoeken in dit proefschrift geeft de auteur antwoord op de volgende vragen: (1). Wat zijn de karakteristieken van integraal gezondheidsbeleid?; (2). Welk theoretisch kader kunnen we gebruiken om de ontwikkeling ervan te bestuderen en begeleiden?; (3). Wat houdt de ontwikkeling van integraal gezondheidsbeleid tegen of faciliteert deze juist?; (4). Wat kan gedaan worden om de integraliteit van gezondheidsbeleid te bevorderen? In het eerste hoofdstuk wordt de aanleiding van de studies geïntroduceerd. Daarna worden er in zeven hoofdstukken zeven studies gepresenteerd. Tot slot worden in het laatste hoofdstuk de hoofdbevindingen samengevat, worden sterke punten en beperkingen van het onderzoek bediscussieerd, en worden er aanbevelingen gedaan voor toekomstige studies en de praktijk. 

Literatuurverwijzing: Hendriks, A.M. (2016). Wicked problems and challenging opportunities: development of integrated public health policies for the prevention of obesity. Maastricht: Maastricht University.

Omschrijving