Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Wie is de zwemmer? (2016)

een onderzoek naar leefstijlkenmerken van zwemmers

Auteur(s): Corry Floor

De deelname aan zwemmen daalt (Van der Werff & Breedveld, 2013). De eerste vraag van dit onderzoek luidt: In hoeverre spelen achtergrond- en leefstijlkenmerken een rol in de kans op deelname aan zwemmen? Wanneer enkel bekend is welke achtergrond- en leefstijlkenmerken voor zwemmen van belang zijn, is nog niet bekend of deze kenmerken specifiek zijn voor het zwemmen. Om dit te onderzoeken wordt een vergelijking gemaakt met de sporten hardlopen en wielrennen. In het onderzoek is gebruikgemaakt van de dataset Ongevallen en Bewegen in Nederland 2006-2014 (SCP). Uitkomsten van het onderzoek tonen aan dat opleiding een bepalende factor is in de kans op zwemdeelname. Echter, mensen met een hogere opleiding nemen wel eerder deel aan hardlopen dan dat zij aan zwemmen deelnemen. Roken en overgewicht zijn ongezonde gedragingen die van belang zijn voor de deelname aan zwemmen. Roken heeft een negatief effect op zwemdeelname. Echter doen mensen die roken wel eerder aan zwemmen dan aan wielrennen. Overgewicht heeft juist een positief effect op zwemdeelname en mensen die overgewicht hebben, zwemmen eerder dan dat zij hardlopen of wielrennen. Werk is een tijdsrestrictie die van belang is in de deelname aan zwemmen. Echter in tegenstelling tot de verwachtingen is gevonden dat mensen die minder tijd hebben, meer kans hebben om deel te nemen aan zwemmen. Wel is er een indicatie dat mensen die meer werken eerder kiezen voor hardlopen en wielrennen dan voor zwemmen. 

Literatuurverwijzing: Floor, C. (2016). Wie is de zwemmer?: een onderzoek naar leefstijlkenmerken van zwemmers. Nijmegen: Radboud Universiteit.

Omschrijving