Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Wie zet de 'lijnen' uit? (2020)

een kwalitatieve studie naar de betekenis van culturele verscheidenheid op Utrechtse voetbalverenigingen

Onderzoek naar de betekenis, die mensen geven aan culturele verscheidenheid op de voetbalvereniging.

Uit dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat er sociale scheidingslijnen zijn, die zorgen voor de uitsluiting van etnische minderheidsgroepen. Dit komt door bestuurs- en commissiefuncties die ingevuld worden door de autochtone groep en er gebrek aan vertegenwoordiging is van de etnische minderheidsgroep. Het komt tevens door ‘Hollandse activiteiten’ die op de voetbalvereniging georganiseerd worden die niet interessant of toegankelijk zijn voor etnische minderheidsgroepen. Daarnaast komt er in dit onderzoek naar voren dat voetbalverenigingen niet expliciet benoemen dat zij sturen op het ledenbestand, maar dat dit in de praktijk wel gebeurt. De wachtlijsten van voetbalverenigingen zijn een middel om de culturele verscheidenheidsbalans op de voetbalvereniging te handhaven.

Afstudeerscriptie ter afronding van de master Sportbeleid en Sportmanagement Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen (USBO) Universiteit Utrecht.

Literatuurverwijzing: Klundert, K. van de (2020). Wie zet de 'lijnen' uit?: een kwalitatieve studie naar de betekenis van culturele verscheidenheid op Utrechtse voetbalverenigingen. Kasper van de Klundert.

Omschrijving