Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Wij krijgen voetballes! (z.j.)

voetballen in het voortgezet onderwijs

Organisatie(s): Atletiekunie

Samenwerking tussen het onderwijs en de voetbalvereniging biedt kansen om jongeren te enthousiasmeren voor voetbal en de vereniging. De KNVB geeft met de ontwikkeling van de lesmap gehoor aan de doelstellingen van NOC*NSF. Hoofddoelstelling binnen het beleidskader Sport, bewegen en onderwijs is het verhogen van het aantal jongeren (4 t/m 17 jaar) dat voldoet aan de beweegnorm. Een goede samenwerking tussen het onderwijs en de sportverenigingen helpt bij het realiseren hiervan. Met deze lesmap hoopt de KNVB zowel het onderwijs als de voetbalverenigingen, maar ook combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches van dienst te zijn.

Literatuurverwijzing: Atletiekunie Wij krijgen voetballes!: voetballen in het voortgezet onderwijs. Zeist: KNVB.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO LOVO-029 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Omschrijving